Chordie logo

Zakk Wylde's Black Label Society - Dr. Octavia