Chordie logo

John Denver - Diamond Stone (NNS)

2.9

Diamond Stone (NNS)

(Difficulty: hard)
1 4 27 57 CHORDS

(CHORUS) (roughstock.com)